Acest site este arhivat. Ultima actualizare a fost pe 25 iulie 2019. Pentru site-ul ținut la zi vizitați www.consoft.ro
Logo CONSOFT

PROFESSIONAL BIM SOLUTIONS

INCERC Cluj, filiala a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor

Către

CONSOFT SRL

Vă comunicam că, în baza înţelegerii anterioare, am realizat verificarea programului AxisVM versiunea 5.0, prin intermediul testărilor numerice. S-au luat în studiu următoarele tipuri de probleme:

Cadru plan – analiză modală, statică şi seismică
Cadru spaţial – analiză modală, statică şi seismică
Placă plană în domeniul elastic – analiză statică şi armare
Cadru parter – stabilitate
Cadru parter – linii de influenţă
Verificare secţiune stâlp beton armat, varianta de armare simetrică.

Pentru comparare şi evaluare au fost utilizate programe de calcul atestate în România (CADRE, CASE 96), programe cu largă recunoaştere mondială (ROBOT, PROKON), precum şi calcule analitice.

S-au comparat eforturi maxime, deformaţii, arii de armătură rezultate, parametrul încărcării critice, forma de pierdere a stabilităţii, perioade proprii de vibraţie.

În baza rezultatelor obţinute apreciem că programul Axis VM versiunea 5.0 poate fi utilizat la analiza structurilor de construcţie (analiză statică de ordinul I şi II, analiză modală, stabilitate, analiză seismică în conformitate cu normativul P 100-92, verificare armare stâlpi conform STAS 10107/0-90). Trebuie dată însă atenţie modelării, pentru fiecare caz în parte pentru obţinerea rezultatelor cât mai exacte.

În cazul structurilor mai complexe se recomandă luarea în considerare a mai multor variante de modelare.

În cazul analizei modale se recomandă modelarea structurii cu un număr cât mai mare de mase concentrate, pentru obţinerea unui număr suficient de moduri de vibraţie.

Director: Ing Ioan BOTEZ; Responsabil tema: Ing. Levente KOVACS


Mai multe informaţii găsiţi în:

CONSOFT
  • Distribuitor autorizat ARCHICAD, AxisVM, Tekla Structures
  • Suport tehnic şi consultanţă
  • Proiectare
  • Training
Newsletter

ARCHICAD | TWINMOTION | ARTLANTIS: Informaţii comerciale: 0744 562 474 | 0752 249 373 | office@consoft.ro Informaţii tehnice: 0746 258 811 | 0748 935 881 | 0748 709 733 | suport@archicad.ro
TEKLA STRUCTURES | AXISVM: Informaţii comerciale: 0745 656 802 | 0758 240 701 | office@consoft.ro Informaţii tehnice: 0758 240 701 | 0745 656 802 | suport@axisvm.ro