Acest site este arhivat. Ultima actualizare a fost pe 25 iulie 2019. Pentru site-ul ținut la zi vizitați www.consoft.ro
Logo CONSOFT

PROFESSIONAL BIM SOLUTIONS

Noutăţi în AxisVM X4

General

Păstrarea versiunilor mai vechi ale modelelor

Păstrarea versiunilor anterioare ale modelului permite revenirea la un stadiu anterior. Salvați, redeschideți, blocați sau deblocați versiunile anterioare incluzând sau ignorând salvările automate și rezultatele. Numărul de revizii păstrate poate fi, de asemenea, personalizat.

Păstrarea versiunilor mai vechi ale modelelor
Păstrarea versiunilor mai vechi ale modelelor

Animațiile pot fi salvate în fișiere GIF animate

Exportarea animațiilor utilizând acest format care este acceptat de toate browserele recente de internet.

Suport PNG

Utilizați acest format cu comprimare fără pierderi atunci când salvați desene ca fișiere de imagine sau exportați breviare în format RTF. Este un format de o dimensiune mai mică decât BMP și de o calitate mai mare decât un JPG.

Suport PNG
Suport PNG

Etichetare transparentă opțională

AxisVM utilizează în mod automat etichete transparente. Transparența poate fi acum dezactivată.

Etichetare transparentă opțională
Etichetare transparentă opțională

Opțiuni de afișare / Etichete/ Etichete transparente

Împiedicarea suprapunerii etichetelor

Dacă opțiunea aceasta este activată, programul evită suprapunerea etichetelor. Unde nu este posibilă evitarea suprapunerii, etichetele cu importanță mai redusă vor fi dezactivate. În cazul acesta, oadată cu mărirea desenului, vor fi afișate din ce în ce mai multe etichete. Dacă sunt multe etichete, optimizarea durează mai mult. Poate fi accesat în Opțiuni de afișare / Etichete

Simboluri grafice

Simboluri grafice: Poate fi personalizată culoarea și grosimea sistemului local.

Simboluri grafice

Simboluri grafice: Poate fi personalizată culoarea și grosimea diagramelor pentru elemente liniare.

Simboluri grafice
Simboluri grafice

Mesaje de eroare

Mesajele de eroare multiple sunt organizate într-o structură arborescentă.

Modulul REV

Importarea plăcilor și pereților cu grosime variabilă din Revit – modulul REV.

Ajutor sensibil la context

Începând cu versiunea R2, va funționa ajutorul sensibil la context, ceea ce înseamnă că în ferestrele de dialog diferite, la apăsarea butonului F1, PDF Help se deschide la subiectul corespunzător (trebuie să fie Acrobat Reader aplicația implicită pentru deschiderea fișierelor PDF).

Repetarea ultimei comenzi

Se repornește ultima comandă făcând clic pe iconiță sau pe tasta de comandă rapidă (Space). Numele ultimei comenzi se afișează în paranteză.

Etichetarea coordonatelor nodurilor

Etichetarea coordonatelor nodurilor
Etichetarea coordonatelor nodurilor

Ștergerea liniilor și nodurilor inutile

Ștergerea liniilor și nodurilor inutile

Importarea grinzilor cu secțiune variabilă din Revit – modulul REV

Evidențierea elementelor de sub cursorul mouse-ului

Dacă această opțiune este activă, elementul/elementele de sub cursorul mouse-ului devin evidențiate. Culoarea de evidențiere poate fi personalizată făcând clic pe pătratul colorat.

Evidențierea elementelor de sub cursorul mouse-ului
Evidențierea elementelor de sub cursorul mouse-ului

Exportarea modelului AxisVM în Revit – modulul REV

Modelele construite în AxisVM pot fi salvate în fișiere cu extensie ARE. După instalarea propriu-zisului add-in în Revit, se vor putea importa fișiere ARE în Revit. Tipuri de elemente exportate: zăbrele, bare, nervuri, toate tipurile de domenii și reazeme. Acest add-on Revit se instalează automat împreună cu AxisVM (dacă utilizatorul are Revit instalat pe acel computer), chiar dacă utilizatorul nu are modulul REV.

Exportarea modelului AxisVM în Revit – modulul REV
Exportarea modelului AxisVM în Revit – modulul REV

Editor

Secțiuni transversale parametrice noi

Secțiuni transversale parametrice noi: cruce, 4L, fluture.

Secțiuni transversale parametrice noi

Instrumente noi de geometrie

Bara de instrumente pentru mutare nodurilor: teșirea/ rotunjirea muchiei.

Extinderea liniilor până la intersectarea unei linii/ unui plan.

Instrumente noi de geometrie

Tăierea liniilor după o linie/ un plan.

Instrumente noi de geometrie

Extinderea liniilor până la punctul lor de intersecție.

Alinierea pereților poate fi setată în momentul desenării, în consecință este mai usoară modelarea cu ajutorul unui plan de referință

Atunci când desenați un perete, puteți defini peretele să fie aliniat la linia mediană, la fața din stânga sau la fața din dreapta a liniei. (pentru arce sau dreptunghiuri, marginea exterioară sau interioară)

Alinierea pereților poate fi setată în momentul desenării, în consecință este mai usoară modelarea cu ajutorul unui plan de referință
Alinierea pereților poate fi setată în momentul desenării, în consecință este mai usoară modelarea cu ajutorul unui plan de referință

Fereastră reconstruită și îmbunătățită pentru Biblioteca de secțiuni

Selectarea de la o iconiță a formelor subțiri sau masive.

Fereastră reconstruită și îmbunătățită pentru Biblioteca de secțiuni

Filtrarea după regiuni geografice, lățime, înălțime, secțiune transversală.

Definirea formelor parametrice fără deschiderea Editorului grafic de secțiuni transversale.

Fereastră reconstruită și îmbunătățită pentru Biblioteca de secțiuni

Elemente

Planșee cu goluri

Composite ribbed slabs

Matrice de rigiditate personalizată pentru domenii

Permite definirea unei matrice de rigiditate personalizată pentru domenii. Matricele pot fi salvate și încărcate din fișier sau preluate dintr-un domeniu existent.

Matrice de rigiditate personalizată pentru domenii
Matrice de rigiditate personalizată pentru domenii

Discretizare

Instrumente noi pentru ștergerea tutror discretizărilor de pe elemente liniare și/sau domenii din model.

Nervuri metalice cu excentricitate personalizată în placa de beton

Nervurile metalice cu excentricitate personalizată pot fi modelate în planșee de beton ca și nervuri logice.

Nervuri metalice cu excentricitate personalizată în placa de beton
Nervuri metalice cu excentricitate personalizată în placa de beton

Elemente de reazem

Reazemele liniare atașate elementelor liniare sau la marginile domeniilor sunt considerate ca elemente de reazem împărțite automat la discretizare. Tabelele, etichetele, ferestrele info se referă la aceste elemente de reazem. Este posibilă și renumerotarea reazemelor nodale, liniare și de suprafață.

Încărcări

Modul nou SD8 – Ipoteze de încărcare din foc

Pot fi definite ipoteze de încărcări / grupuri de încărcări, parametrii încărcării din foc la elemente liniare.

<i>Modul nou SD8</i> – Ipoteze de încărcare din foc

Se pot defini grupuri de încărcări și ipoteze de încărcări din foc. Pot fi definiți parametri de proiectare la foc pentru elemente de tip bară, nervură, zăbrea din oțel pentru a efectua o proiectare îmbunătățită a oțelului, verificând structura la timpul de rezistență la foc.

<i>Modul nou SD8</i> – Ipoteze de încărcare din foc

Funcții noi ale panoului de încărcări

Este posibiliă distribuirea încărcărilor peste elementele numai în părțile active, respectiv distribuirea încărcărilor peste goluri este opțională.

Încărcări din vânt pe substructuri – modulul SWG

Încărcările din vânt pot fi aplicate pe substructuri cu diferite tipuri de acoperișuri și diferiți parametri. Este posibilă crearea ipotezelor diferite de încărcări pentru fiecare substructură. Tipuri noi de structuri: copertine într-o apă/în două ape, ziduri independente, panouri.

Coeficienții de siguranță pot fi selectați în funcție de normativul folosit

Încărcări mobile

În cazul încărcărilor mobile, paralel cu acestea pot fi definite și încărcări statice.

Analiză

Viteza analizei

O îmbunătățire considerabilă a vitezei în procesarea rezultatelor de suprafață.

Analiză modală

Permite calculul cu rigiditatea sporită a reazemelor, masele sub un anumit nivel pot fi file:axisvm14u5_1n.pngexcluse din analiză.

Închiderea ferestrei de dialog a analizei

Fereastra de dialog a analizei se poate închide automat atunci când analiza este finalizată.

Salvarea ipotezelor/combinațiilor de încărcări care au fost selectate ultima dată pentru analiza neliniară

Data viitoare acestea vor fi selectate implicit.

Calculul neliniar al structurilor din beton armat cu luarea în considerare a fluajului și a contracției – configurații NL

Pentru a determina săgeata totală a plăcilor din beton armat, pentru anumite combinații de încărcări, trebuie efectuate calcule neliniare cu și fără fluaj.

Este disponibil modelul neliniar pentru modelele din beton/zidărie -configurații PNL

Este disponibil modelul neliniar pentru modelele din beton/zidărie -configurații PNL

Rezultate

Funcții noi pentru bare virtuale și fâșii virtuale

Axele de reducere pot fi personalizate și poate fi atribuită o secțiune transversală. Poate fi afișată forma deformată.

Funcții noi pentru bare virtuale și fâșii virtuale
Funcții noi pentru bare virtuale și fâșii virtuale

Rezultate neliniare

Rezultate neliniare: Afișarea articulațiilor elastice/plastice/totale a barelor/nervurilor/zăbrelelor.

Rezultatele nodale ale încărcărilor mobile pot fi reprezentate ca diagrame

Rezultatele nodale ale încărcărilor mobile pot fi reprezentate ca diagrame

Ved/Vrdmax

Componente noi de rezultate (Vrdmax și Ved/Vrdmax) pentru structurile din beton armat.

Afișarea eforturilor medii pe reazeme de suprafață

Metoda de calcul poate fi controlată în fereastra Parametrilor de afișare a rezultatelor. Eforturile pot fi integrate pe fiecare domeniu în parte sau pentru toate domeniile. Pot fi integrate separat zonele pozitive și negative.

Afișarea eforturilor medii pe reazeme de suprafață

Dimensionare

Modul nou FFA – Analiza vibrațiilor cauzate de pași (footfall analysis)

Programul consideră pașii ca stimulare armonică cu o plajă de frecvențe date pentru verificarea factorului de răspuns al vibrației.

<i>Modul nou FFA – Analiza vibrațiilor cauzate de pași (footfall analysis)</i>

Modul nou SD8 – Dimensionarea structurilor metalice la foc, conform Eurocod 3

<i>Modul nou SD8 – Dimensionarea structurilor metalice la foc, conform Eurocod 3</i>

Funcții noi – modulul RC2

Metodă îmbunătățită de verificare a armăturii în stâlp pentru diferite forme de flambaj.

Metoda de calcul îmbunătățită ia în considerare formele de flambaj pe y și z.

Verificarea imperfecțiunilor locale, doar dacă deja ați definit imperfecțiunea ca și încărcare.

Funcții noi – modulul RC2

Funcții noi – modulul SD1

Verificarea deplasărilor și a deformațiilor în SLS după Eurocod 3.

Funcții noi – modulul SD1

Funcții noi – modulul SC1

Afișarea randată a conexiunilor definite în SC1, stocarea datelor SC1 în fișierul modelului.

Se pot seta valorile de bază ale parametriilor de dimensionare (pentru dimensionarea structurilor idn beton si metal)

Se pot seta valorile de bază ale parametriilor de dimensionare (pentru dimensionarea structurilor idn beton si metal)

Calculul săgeții totale (wtot) a plăcilor de beton armat – configurații NL

Săgeata totală a structurilor din beton armat (a se vedea EN 1990: 2002, A1.4.3).

Opțiune nouă pentru tabelele de armare ale stâlpilor: Să se afișeze doar stâlpii care cedează

Verificări SLS pentru elementele din lemn – modulul TD1

Verificări SLS pentru elementele din lemn – modulul TD1

Deplasarea relativă a domeniilor

Deplasarea relativă a domeniilor poate fi calculată în raport cu planul de referință definit pe nodurile deplasate (perpendicular pe planul de referință).

Armare înclinată în domenii - modulul RC1

Direcțiile armăturilor înclinate sunt definite de unghiul α dintre axa ξ și direcția locală x, și unghiul β între axele η și ξ (β trebuie să se situeze între 45 și 135 °). Cantitatea necesară de armare superioară și inferioară se calculează în conformitate cu aceste instrucțiuni ca aξb, aξt, aηb, aηt. Programul ia în considerare armătura înclinată și la calculul fisurilor.

Calculul armăturii necesare pentru limitarea deschiderii fisurilor - modulul RC1

Calculul armăturii necesare în funcție de deschiderea acceptată a fisurilor pentru combinațiile SLS.

Verificarea stâlpilor la forță tăietoare – modulul RC2

Pot fi verificați la forță tăietoare și torsiune atât stâlpii rectangulari cât și cei circulari, inclusiv stâlpii fretați.

Verificarea stâlpilor la forță tăietoare – modulul RC2

Calcul detaliat de AutoMcr și AutoNrc – modulul SD1

Urmând metoda de calcul manual, AxisVM a determinat un moment critic Mcr și o forță normală critică Ncr pentru fiecare element de dimensionare. Noua metodă aplicată în AxisVM X4 R3 este mai precisă deoarece calculează Mcr și Ncr pentru fiecare secțiune transversală de-a lungul elementului de dimensionare.

Definirea articulațiilor pe muchie pentru elemente de dimensionare – modulul SD1

Articulația pe muchie poate fi definită la modificarea articulațiilor elementului de dimensionare din oțel. Articulațiile pe muchie sunt modelate de o serie de reazeme nodale.

Definirea articulațiilor pe muchie pentru elemente de dimensionare – modulul SD1
Definirea articulațiilor pe muchie pentru elemente de dimensionare – modulul SD1

Dimensionarea bazei stâlpului – modulul SC1

Proiectarea bazei stâlpului conform EN 1993-1-8. Secțiuni transversale disponibile: profile I, profile circulare, profile rectangulare închise. Următorii parametri ai elementelor și elementelor de fixare pot fi setați: baza și pana, rigidizările, ancorajele, sudurile, fundațiile.

xxx

Dimensionarea bazei stâlpului – modulul SC1
Dimensionarea bazei stâlpului – modulul SC1
Dimensionarea bazei stâlpului – modulul SC1

Editorul de breviar de calcul

Tabele, rapoarte

Tabelele acceptă codarea culorilor căsuțelor tabelului, ajutând utilizatorul să vizualizeze tabelul, să identifice valorile egale/mai mici/mai mari. Culorile apar doar pe ecran. Această caracteristică poate fi activată/dezactivată în tabel, vezi Format/Codarea culorilor.

Tabele, rapoarte

În versiunea X4, tabelul acceptă și sortarea tabelelor după una sau mai multe coloane. Dacă sortarea este posibilă, culoarea antetului coloanei se va modifica atunci când poziționăm mausul deasupra. Dacă apăsăm clic, culoarea căsușei se transformă în albastru deschis și vor apărea următoarele posibilități de sortare: fără sortare, ascendent, descendent. Pot fi selectate mai multe coloane pentru sortare. Dacă sunt stabilite mai multe criterii, ele se aplică în ordinea în care au fost definite.

Ordinea mai multor criterii poate fi verificată cu un clic dreapta pe antet. Ultimul element din meniu (dezactivarea sortării după coloane) din meniul pop-up arată ordinea criteriilor.

Extras de armătură

Extrasul de armătură include armăturile din grindă și din stâlp.

Extras de armătură

Titlul tabelelor poate fi redenumit în breviar

Tabel îmbunătățit cu greutăți

Tabelul cu greutăți acuma include și greutatea fundațiilor

Tabelul factorilor de reducere a rigidității

Raportul maselor nodale pentru analiză modală

Raportul deplasărilor relative a domeniilor

Șablonul de breviar poate ajusta desenele pentru a lăsa spațiu pentru ferestrele info

Sunt create rapoarte de desene pentru a potrivi desenul în spațiul disponibil pe pagină. Ca urmare, ferestrele info ar putea ascunde anumite părți ale modelului pe desene.

Dacă această opțiune este activată, programul elimină suprapunerea prin micșorarea desenului.

Șablonul de breviar poate ajusta desenele pentru a lăsa spațiu pentru ferestrele info

Calculele de dimensionare salvate în breviar mențin opțiunea de înlocuire a formulelor

Prin această căsuță se poate activa înlocuirea formulelor cu valori reale ale variabilelor.

CONSOFT
  • Distribuitor autorizat ARCHICAD, AxisVM, Tekla Structures
  • Suport tehnic şi consultanţă
  • Proiectare
  • Training
Newsletter

ARCHICAD | TWINMOTION | ARTLANTIS: Informaţii comerciale: 0744 562 474 | 0752 249 373 | office@consoft.ro Informaţii tehnice: 0746 258 811 | 0748 935 881 | 0748 709 733 | suport@archicad.ro
TEKLA STRUCTURES | AXISVM: Informaţii comerciale: 0745 656 802 | 0758 240 701 | office@consoft.ro Informaţii tehnice: 0758 240 701 | 0745 656 802 | suport@axisvm.ro