Acest site este arhivat. Ultima actualizare a fost pe 25 iulie 2019. Pentru site-ul ținut la zi vizitați www.consoft.ro
Logo CONSOFT

PROFESSIONAL BIM SOLUTIONS

Metode de lucru: design

Unealta „Morph”

Unealta MORPH - Introducere

Componentele unui element MORPH

Crearea unui element MORPH poligonal

Crearea unui element MORPH poligonal 3D


Metode geometrice la crearea elementelor MORPH

Crearea unui volum cubic cu MORPH

Crearea suprafetelor de rotaţie cu MORPH

Selectarea sub-elementelor unui MORPH


Selectarea sub-elementelor multiple la MORPH

Ştergerea sub-elementelor unui MORPH

Lucrul cu laturile şi feţele elementelor MORPH

Setarea cotei de bază pentru elementele MORPH


Reprezentarea în plan a elementelor MORPH

Asocierea materialelor la elementele MORPH

Setări pentru generarea laturilor

Modificarea mapării texturilor la elemente MORPH


Setarea punctului de origine şi a direcţiei texturilor pe feţele elementelor MORPH

Mutarea unui nod aparţinând elementului MORPH

Rotunjirea şi teşirea colţurilor la MORPH

Inserarea unor noduri noi pe o latură MORPH


Curbarea laturilor la elemente MORPH

Rotunjirea şi teşirea laturilor la MORPH

Mutarea laturilor la elemente MORPH

Editarea feţelor cu tehnica „Push & Pull”


Personalizarea setărilor pentru laturile elementului MORPH

Personalizarea setărilor pentru feţele elementului MORPH

Mutarea sub-elementelor în 3D

Rotirea sub-elementelor în 3D


Oglindirea sub-elementelor în 3D

Multiplicarea sub-elementelor în 3D

Întinderea elementelor MORPH: Introducere

Întinderea elementelor MORPH pornind de la un nod


Întinderea elementelor MORPH pornind de la o latură

Întinderea elementelor MORPH pornind de la o faţă

Întinderea sub-elementelor unui MORPH

Întinderea elementelor multiple MORPH


Întinderea elementelor MORPH: Planuri de editare

Întinderea elementelor MORPH: Metode de introducere

Întinderea elementelor MORPH: Rotirea direcţiei de întindere

Tăierea elementelor MORPH


Crearea unui MORPH din elemente ţintă utilizate la comanda Solid Element Operations

Unirea elementelor ţintă într-un singur elemen MORPH

Explodarea elementelor în MORPH

Generarea unui element MORPH din alte elemente selectate


Generarea unui element MORPH utilizând Bagheta Magică

Conectarea diferitelor elemente într-un singur MORPH

Extragerea unor volume dintr-un element MORPH

Obţinerea elementelor MORPH prin intersectarea altor elemente


Verificarea solidelor create cu unealta MORPH

Modificarea feţelor cu comanda „Bulge”

Unealta „Shell”

Crearea suprafeţelor de translaţie cu Shell

ArchiCAD introduce un nou instrument "Shell", asigurând astfel o libertate absolută în proiectarea diverselor forme din arhitectura modernă şi cea clasică.


Crearea suprafeţelor de rotaţie cu Shell

Crearea suprafeţelor riglate cu Shell

Utilizarea structurilor compozite la Shell


Setarea înălţimii de bază

Setarea unghiurilor de pornire şi de închidere pentru suprafeţele de translaţie

Setarea unghiului de rotire la suprafeţele de rotaţie

Setarea unghiului de distorsionare pentru suprafeţe de translaţie şi suprafeţe de rotaţie


Utilizarea opţiunii de "Flip"

Segmentarea suprafeţelor de rotaţie

Definirea liniilor generatoare la suprafeţele riglate

Reprezentare Shell-urilor în plan


Modificarea vectorului de translaţie la suprafeţele de translaţie

Modificarea axei de rotaţie la suprafeţele de rotaţie

Comenzile de editare a curbelor generatoare la suprafeţele de translaţie

Mutarea curbei generatoare şi a vectorului de translaţie


Setarea înclinaţiei planurilor de capăt, distorsionarea unghiurilor, unghiul de rotire

Rotirea/oglindirea profilului generator

Manipularea suprafeţelor de translaţie

Operaţiuni cu suprafeţe riglate


Rotirea liberă în 3D

Definirea poligonului de contur

Metode de editare a poligonului de contur

Mutarea/rotirea/oglindirea poligonului de contur


Definirea golurilor în Shell-uri

Editarea golurilor/lungimii de translaţie a volumelor de tăiere

Mutarea/rotirea volumelor de tăiere

Personalizarea muchiilor şi a golurilor la Shell-uri


Efectele modificărilor la geometria Shell-urilor

Combinarea contururilor şi a golurilor la Shell-uri

Introducerea luminatoarelor în Shell-uri

Funcţia de "Gravity" pe Shell-uri


Clasificarea Shell-urilor în vederea obţinerii listelor de cantităţi corecte

Listarea Shell-urilor

Crearea unor forme de bază: con, piramidă, sferă, elipsoid

Crearea unor forme de bază: tor, hiperboloid, formă teşită


Crearea suprafeţelor de translaţie în 3D

Crearea suprafeţelor de rotaţie în 3D

Crearea suprafeţelor riglate în 3D

Folosirea golurilor la intersectarea mai multor Shell-uri


Folosirea uneltei Shell la crearea acoperişurilor curbate

Poziţionarea planurilor de capăt a suprafeţelor riglate

Conexiuni inteligente

Conexiuni dinamice între acoperişuri şi suprafeţele curbe

Împreună cu îmbunătăţirile aduse la instrumentul de acoperiş şi introducerea noului instrumente Shell, ArchiCAD introduce, de asemenea, noi conexiuni inteligente între elementele de construcţie.


Ajustarea simplă a elementelor la acoperişuri şi suprafeţe curbe

Ajustarea complexă a elementelor la acoperişuri şi suprafeţe curbe


Ajustarea selectivă a elementelor la acoperişuri şi suprafeţe curbe

Volumele de tăiere (trimming body) la acoperişuri şi suprafeţe curbe

Opţiuni la volumele de tăiere


Unirea volumelor de tăiere la acoperişuri şi suprafeţe curbe

Modificarea volumelor de tăiere la acoperişuri şi suprafeţe curbe

Modificarea conexiunilor


Gestionarea conexiunilor

Acoperişuri complexe - creare şi editare avansată a acoperişurilor

Crearea automată a acoperişurilor

Exemple de creare a diferitelor tipuri de acoperiş


Modificarea unui acoperiş complex ca un singur element

Modificarea unui acoperiş complex, editare unui singur element şi efectul acestuia pe acoperişul întreg


Editarea planurilor individuale de acoperiş

Aplicarea dimensiunilor şi texturilor diferite la planurile individuale de acoperişEditarea coamelor de acoperiş

Modificarea uşoară a coamelor de acoperiş din plan şi 3D


Editarea streşinilor

Modificarea liniilor de streaşină în mod asemănător cu modificările haşurilor


Crearea acoperişurilor cu rupere de pantă

Crearea unei acoperiş mansardă şi opţiunile acestuiaGoluri şi atrium

Crearea uşoară a golurilor şi a unui atrium din plan sau 3D


Crearea unui calcan

Crearea uşoară a unui calcan într-un acoperiş complex


Crearea unui turn

Adăugarea unui turn la un acoperiş complexLuminatoare

Adăugarea luminatoarelor la un acoperiş complex din plan şi 3D


Lucarne

Intersectarea inteligentă a acoperişurilor complexe pentru obţinerea lucarnelor


Acoperiş complex

Modelarea unei clopotniţe cu un singur element de acoperiş complexLuminatoare

Imbunătăţiri la unealta Skylight

Introducerea şi opţiunile existente la luminatoare/ferestre de mansardă


Actualizare automată

Actualizarea automată a luminatoarelor după acoperişuri/shell-uri


Luminatoarele în documentaţia de proiect

Setările de afişare a luminatoarelor în planuri şi listeInteracţiuni 3D

Planurile de editare 3D

Plasarea şi modificarea elementelor folosind planurile de editare 3D


Redefinirea spaţiului de proiectare 3D

Creşterea în libertate adusă de-a treia dimensiune, cu toate acestea, adaugă un nou grad de dificultate la orientarea în spaţiu. ArchiCAD 15 introduce linii ajutătoare şi planuri de editare 3D, ceea ce transformă vederea de perspectivă într-un mediu natural pentru proiectarea construcţiilor.


Linii ajutătoare şi puncte "snap" pe planurile de editare 3D


Mutarea planurilor de editare 3D

Opţiuni multiple pentru definirea şi modificarea poziţiei planului de editare


Tehnici de lucru cu planuri de editare

Opţiuni pentru proiecţia nodurilor şi/sau muchiilor pe planurile de editare 3D


Informaţii de adâncime în 3D

Efectul de transparenţă - o nouă unealtă ajutătoare în timpul pre-selecţiei, selecţiei, creării şi modificării elementelorLinii de referinţă în 3D

Afişarea liniilor de referinţă în vederile 3D


Afişarea coordonatelor în 3D

Afişarea îmbunătăţită în 3D a sistemului de coordonate carteziene


Crearea liniilor ajutătoare

Linii ajutătoare în 3D şi opţiuni la crearea lorOpţiuni adiţionale la liniile ajutătoare

Opţiuni adiţionale la linii ajutătoare în plan şi 3D


Mutarea şi ştergerea liniilor ajutătoare

Activarea, mutarea şi ştergerea liberă a liniilor ajutătoare


Feedback avansat la liniile ajutătoare

Feedback vizual avansat la liniile ajutătoare şi utilitatea acestuia la introducerea elementelorCrearea liberă a liniilor ajutătoare în 3D

Crearea liberă a liniilor ajutătoare între două puncte din spaţiu.


CONSOFT
  • Distribuitor autorizat ARCHICAD, AxisVM, Tekla Structures
  • Suport tehnic şi consultanţă
  • Proiectare
  • Training
Newsletter

ARCHICAD | TWINMOTION | ARTLANTIS: Informaţii comerciale: 0744 562 474 | 0752 249 373 | office@consoft.ro Informaţii tehnice: 0746 258 811 | 0748 935 881 | 0748 709 733 | suport@archicad.ro
TEKLA STRUCTURES | AXISVM: Informaţii comerciale: 0745 656 802 | 0758 240 701 | office@consoft.ro Informaţii tehnice: 0758 240 701 | 0745 656 802 | suport@axisvm.ro